آیا این خدمات دارای پشتیبانی هستند؟

خدمات در مرکز خدمات زرین سرویس دارای پشتیبانی بوده  همیشه کنار شما خواهیم ماند.

 

مدت زمان این پشتیبانی چقدر است؟

مدت زمان پشتیبانی در ( زرین سرویس ) ۱سال می باشد.

 

نحوه پرداخت هزینه خدمات چگونه است؟

نحوه پرداخت هزینه خدمات در ( زرین سرویس ) بصورت آنلاین با استفاده از درگاه پرداخت امن زرین پال ،کارت به کارت و نقدی می باشد.